Zbliża się sześćdziesiąta piąta rocznica wprowadzenia na orbitę pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Po uzyskaniu pierwszych zdjęć powierzchni naszej planety, zrobionych z pokładu sztucznego satelity Explorer 6, wystrzelonego 7 sierpnia 1959 r., stało się oczywiste, że obiekty te mogą być wykorzystane również do zdalnego śledzenia i monitorowania różnych zjawisk na Ziemi.

 

 

 

 


Od tego czasu na orbitach ziemskich umieszczono wiele tysięcy różnych satelitów. Informacje pozyskane za ich pomocą okazały się przydatne dla nauki, znalazły także praktyczne zastosowania.

Wykonywanie zdjęć Ziemi z bardziej odległych miejsc przestrzeni kosmicznej ma również już długą historię. Prawdopodobnie najbardziej znanymi fotografiami o takiej tematyce są obrazy typu „Earthrise” i „Blue Marble”. Do astronomicznych annałów zapewne trafią zdjęcia ukazujące Ziemię z unikalnej perspektywy wykonane przez sondy kosmiczne, jak np. Voyager 1 czy Cassini.Ziemia widziana z kosmosu


Jolanta Olejniczak
12 maja 2022, godz. 19:00.
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT, ul. Piastów 48, sala nr 13 na parterze.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków!


facebook PTMA Szczecin