W powszechnym odczuciu wszystko co związane jest z promieniowaniem jonizującym jest niedobre – mamy do czynienia z radiofobią, która jest zjawiskiem nadzwyczaj szkodliwym w skali pojedynczych ludzi i społeczeństw. Radiofobia prowadzi do odmów poddania się badaniom medycznym przy użyciu promieniowania jonizującego, sprzeciwu wobec rozwoju energetyki jądrowej, czy do absurdalnych decyzji rządów, podejmowanych po wypadkach jądrowych, jakim były np. zniszczenia reaktorów w Czarnobylu i Fukushimie. Jak jest naprawdę? Dowiemy się z najbliższego wykładu otwartego, prof. Ludwika Dobrzyńskiego.

 

Dziś, gdy rozważa się serio eksplorację Kosmosu przez ludzi, nie można uchylić się od pytania, jaki jest stopień zagrożenia kosmonautów, którzy będą narażeni na promieniowanie kosmiczne. Prelekcja będzie poświęcona skutkom zdrowotnym promieniowania jonizującego, które wbrew opinii wielu ludzi jest, przede wszystkim, naszym sprzymierzeńcem.

 

Promieniowanie jonizujące – czy koniecznie szkodliwe?
prof. Ludwik Dobrzyński
Audytorium Maximum Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT
Aleja Piastów 19, sala 301 (lokalizacja: https://goo.gl/maps/t2FN4arBPy92)
28 lutego 2019, godzina 19:00

Wstęp wolny!


facebook PTMA Szczecin

Login