AMERICAN ASSOCIATION OF VARIABLE STAR OBSERVERS

Organizacja zrzeszająca obserwatorów gwiazd zmiennych z całego świata. Stowarzyszenie powstało na krótko przed I wojną światową w USA (1911 r.) i przez 70 lat działalności zdołało zebrać 7 milionów obserwacji gwiazd zmiennych, w ogromnej większości wizualnych. Działalność organizacji umożliwia astronomom-amatorom nadanie swej pracy wartości naukowej. Przy prowadzeniu regularnych obserwacji mogą oni zostać członkami AAVSO.

(wikipedia)

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE  

Stowarzyszenie naukowe, założone w 1923 r., z siedzibą w Warszawie. Zrzesza astronomów zawodowych. Celem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji w społeczeństwie. Towarzystwo wchodzi w skład Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego.

(wikipedia)

 

THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY  

Brytyjskie towarzystwo naukowe założone w Londynie w 1820 r. jako Towarzystwo Astronomiczne, w celu wspierania badań astronomicznych. Królewskie Towarzystwo Astronomiczne należy do Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) oraz jest członkiem brytyjskiej organizacji Science Council. 

(wikipedia)

 

THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION

Międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 10 tyś. zawodowych astronomów rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. IAU koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne, sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną. Unia posiada wyłączne prawo do nadawania nazw nowo odkrytym ciałom niebieskim oraz nazywania tworów powierzchniowych na nich występujących. Polska przystąpiła do MUA w 1922 roku, obecnie do organizacji należy około stu polskich astronomów.

(wikipedia)

 

 

 


facebook PTMA Szczecin

Login