Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika

Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Warszawie oraz posiadający oddział w Toruniu, w którym prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej astronomii i astrofizyki: ewolucji gwiazd, teorii akrecji, astrofizyki wysokich energii, dynamiki układów gwiazdowych, kosmologii, teorii względności, astrofizyki gwiazd neutronowych, komputerowych symulacji procesów astrofizycznych i innych.

 

NASA

Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej ustanowiona 29 lipca 1958 r. NASA oprócz programu lotów kosmicznych jest również odpowiedzialna za długofalowy (zarówno cywilny, jak i wojskowy) program badań przestrzeni kosmicznej. W lutym 2006 r. NASA określiła swoje cele, uznając że jej misją jest "utorowanie drogi dla przyszłej eksploracji kosmosu, odkryciom naukowym oraz badaniom z dziedziny aeronautyki"

 

ESO - Europejskie Obserwatorium Południowe 

European Southern Observatory - międzynarodowa organizacja zrzeszająca europejskie kraje, powołana w 1962 roku w celu budowy i utrzymywania obserwatoriów astronomicznych na półkuli południowej. Jednym z projektów koncepcyjnych ESO był Przeogromnie Duży Teleskop (ang. Overwhelmingly Large Telescope - OWL) o średnicy zwierciadła głównego 100 m.

 

THE AUSTRALIA TELESCOPE NATIONAL FACILITY

Obserwatoria radioastronomiczne Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) wraz z ośrodkiem wspierającym badania radioastronomiczne w Australii są zbiorczo określane jako Australia Telescope National Facility (ATNF).

 

THE CALTECH ASTRONOMY

ASTRONOMY EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN 

 

 

 


facebook PTMA Szczecin

Login