arXiv:1402.0207

2 lutego 2014

 

Gwiazdy typu Z Cam to niewielki podzbiór nowych karłowatych, które od czasu do czasu mają okresy niezmienności w swoich krzywych jasności. Literatura i najnowsze katalogi zmiennych kataklizmicznych podają liczbę około 30 znanych gwiazd typu Z Cam.

 

Właśnie ukazał się artykuł będący rezultatem czteroletniej kampanii obserwacyjnej i wnikliwej analizy danych z Międzynarodowej Bazy Danych AAVSO. Autorzy zmniejszyli o jedną trzecią liczbę gwiazd sklasyfikowanych jako Z Cam.

 

 

Jedną z przyczyn błędnej klasyfikacji niektórych systemów było to, że definicja typu Z Cam zmieniała się w ciągu ostatnich 85 lat. To spowodowało, że wiele gwiazd dawniej uznawanych za należące do typu Z Cam lub podejrzewane o przynależność do tego typu, należy wyeliminować z ostatecznej listy. W artykule zaprezentowano wyniki badań 65 gwiazd wymienianych w literaturze, w takim czy innym czasie, jako należące do typu Z Cam.

 

Artykuł prezentuje listę 19 gwiazd ostatecznie uznanych za należące do typu Z Cam oraz listę 24 gwiazd w przeszłości niesłusznie uznawanych za należące do tego typu, z podaniem ich rzeczywistej klasyfikacji.

 

Podejrzewane o zmienność do typu Z Cam są jeszcze 22 inne gwiazdy. Obserwacje mające zdecydować o ich przynależności trwają i można się w nie włączyć: https://sites.google.com/site/thezcamlist/the-list

 

Autorzy artykułu: Mike Simonsen, David Boyd, Bill Goff, Tom Krajci, Kenneth Menzies, Sebastian Otero, Stefano Padovan, Gary Poyner, James Roe, Richard Sabo, George Sjoberg, Bart Staels, Rod Stubbings, John Toone, Patrick Wils.

 

 

Tytuł artykułu: Z Cam Stars in the Twenty-First Century

 

Link do artykułu: http://arxiv.org/abs/1402.0207

 

 

Opracował: Andrzej Armiński


facebook PTMA Szczecin