30 stycznia 2014 w sali seminaryjnej Instytutu Fizyki ZUT odbyło się pierwsze spotkanie naszego oddziału.  Pierwszym punktem programu spotkania była prelekcja Zarządu na temat naszego aktualnego statusu oraz planów.

 

Zarząd zaprezentował cele i plan ich realizacji. Naszym  celem jest utworzenie najbardziej prężnego oddziału PTMA w Polsce.

Chcemy nie tylko prowadzić obserwacje poznawcze, “miłośnicze” i popularyzatorskie, podnosić swoją wiedzę poprzez prelekcje, popularyzować astronomię wśród młodzieży, ale też uczestniczyć w programach badawczych i wysyłać wyniki naszych obserwacji do  światowych ośrodków naukowych.

W sposób usystematyzowany przedstawia to Ramowy plan działania na rok 2014.

Przedstawione zostały sekcje, odpowiedzialne za poszczególne dziedziny naszej działalności:

ds. Edukacji Szkolnej Młodzieży

ds. Kontaktów z Samorządami i Biznesem

ds. Kontaktów Naukowych

d.s. Internetu i Mediów

d.s Organizacji Spotkań Oddziału

Zarząd zaproponował również tworzenie grup tematycznych.

Po części związanej z nasza organizacją zajęliśmy się astronomią. Odbyły sie dwie krótkie prelekcje wprowadzające do obserawcji gwiazd zmiennych. Tadeusz Smela zaprezentował "Wprowadzenie do gwiazd zmiennych", a Andrzej Armiński - "Wprowadzenie do AAVSO"

Dziękując wszystkim za uczestnictwo zapraszamy ponownie na spotkanie PTMA O. Szczecin 13 lutego w czwartek.

Prelekcje do pobrania w formacie PDF:

Andrzej Armiński - "Wprowadzenie do AAVSO"

Tadeusz Smela - "Wprowadzenie do gwiazd zmiennych"


facebook PTMA Szczecin

Login