6 marca 204 na terenie Campingu Marina w dużej sali "Tawerny pod zardzewiałą kotwicą" odbyło się kolejne spotkanie naszego oddziału. Miło nam było widzieć wiele nowych osób, które zainteresowały się naszym oddziałem po obserwacjach Jowisza na Wałach Chrobrego. Szczególnie miło nam było powitać pierwsze Panie, które dołączyły do naszego oddziału

Na początku spotkania zarząd poinformował zebranych o Uchwale ZG PTMA o powołaniu naszego oddziału oraz uzyskaniu upoważnienia do reprezentowania ZG przy załatwianiu wszelkich spraw związanych z działalnością statutową Towarzystwa. Członkowie oddziału odebrali też długo oczekiwane legitymacje członkowskie. 

 

Zaraz po tej części oficjalnej Andrzej Armiński wystąpił z propozycją zorganizowania kursu programowania w języku Python. Zaprezentował krótką informację o przydatności tego języka do przetwarzania danych obserwacyjnych oraz jego popularności w amerykańskich ośrodkach naukowych.  Andrzej przedstawił też wstępną propozycje sposobu realizacji tego przedsięwzięcia. Chęć uczestnictwa w takim kursie zgłosiło 16 osób.

Andrzej wspomniał też o naszych pracach przy naprawie kopuły obserwatorium na dachu budynku międzywydziałowego ZUT. Kopuła za sprawą wielkiego zaangażowania Andrzeja Armińskiego, Piotra Sosnowskiego, Marka Fułka i Michała Kowalewskiego została już doprowadzona do stanu prawidłowego funkcjonowania.

Po takim dłuższym wstępie rozpoczęła się zapowiadana prelekcja "Astrofizyczna natura gwiazd zmiennych", którą zaprezentował Tadeusz Smela.
Prelekcję w formacie PDF można pobrać z naszej strony:

Tadeusz Smela - Astrofozyczna natura gwiazd zmiennych

Około 20:30 rozpoczęliśmy nocne obserwacje. Chmur nie było, ale plany obserwacyjne pokrzyżowała gęsta mgła. Chociaż uczestnicy przygotowali się, przywożąc ze sobą sporo sprzętu i wydrukowane z serwisu AAVSO mapki, to obserwacje gwiazd zmiennych musieliśmy odłożyć do następnego spotkania. 

Bardzo dziękujemy gospodarzom Campingu Marina za miłe przyjęcie, a uczestnikom za przybycie.


facebook PTMA Szczecin

Login